Advanced Medicine
Het nieuwe medische elan dat gaat komen.

Op deze pagina gaat een filosofische beschouwing komen over de nieuwste
medische inzichten en techniek.

Terug naar de natuur de oplossing ?Deze verse page gaat leerzaam worden.
in de zomer 2020.


(Bucky ball)